Dosegljivi smo 24/7
strojne storitve 031 606 106
elektro storitve 041 772 833
080-14-11
Vprašanja lahko pošljete na:

Upravljanje in vzdrževanje nepremičnin


Vzdrževanje poslovnih, večstanovanjskih objektov in stanovanj vključuje poleg rednega upravljanja tudi vzdrževanje ter celotno prenovo, kjer je le-ta potrebna. Iskra je razvila svoj lastni sistem energetskega nadzora in upravljanja, kar nam omogoča nizek obratovalni strošek energentov.

Dostop do računov za upravljanje: https://iiportal.si/login


Upravljanje objektov

Upravljanje nepremičnin je vezano predvsem na upravljanje poslovnih in stanovanjskih objektov ter sosesk. Nanaša se na skrb za vse tiste dele, prostore in naprave v stavi, ki so v lasti vseh lastnikov. S tem omogočamo nemoteno obratovanje, delo zaposlenih in bivanje stanovalcev. Upravljamo korektno, transparentno in razumemo, da smo v funkciji lastnikov nepremični.

Hišniška opravila

V Iskri imamo zaposlene lastne hišnike, ki so z nami že vrsto let. Izvajamo predvsem naslednje naloge:

 • Skrbimo za brezhibnost in urejenost skupnih delov in naprav objektov,
 • Vzdržujemo enoto za kurjavo,
 • Pregledujemo dovodne naprave,
 • Skrbimo za električno napeljavo in druga manjša tehnična dela ter
 • Hkrati zagotavljamo pravočasno servisiranje s strani podizvajalcev.

Naši hišniki so preko dežurnega centra dosegljivi 24/7 dni v letu. Praviloma posamezni objekt spremlja vedno isti hišnik. Skozi leta poznamo objekte zelo dobro in znamo pomagati hitro in učinkovito.

Elektro storitve

V Iskri imamo zaposlene strokovno izobražene električarje za delo na električnih inštalacijah. Izvajamo predvsem naslednja električna dela:

 • Opravljamo izvedbo in vzdrževanje električnih inštalacij,
 • Napeljemo, vzdržujemo in popravimo mrežne inštalacije (npr. za računalnike, za poslovne stavbe)
 • Vzdržujemo vse elektrostrojne naprave na objektih,
 • Izvajamo, vzdržujemo in opravljamo redne preglede pri izvedbi in napeljavi strelovodnih inštalacij.

Gradbeno obrtniška dela

V Iskri vam nudimo storitve iz manjših gradbeno obrtniških del. Izvajamo naslednja dela:

 • Dozidava/prezidava objektov,
 • Prenova objektov,
 • Slikopleskarka dela ter
 • Polaganje keramike.

Vzdrževanje in pregledovanje strelovodov

Zaradi zaščite pred udarom strele, katera lahko povzroči materialno poškodbo na objektih in predstavlja nevarnost za ljudi, imamo v Iskri strokovnjake, ki poskrbijo za redne in izredne preglede, upravljanje, preizkuse in meritve strelovodnih inštalacij.

Strojne inštalacije

Naši strokovno usposobljeni strojni inštalaterji in vzdrževalci v Iskri poskrbijo za izvedbo novih strojnih inštalacij ter montažo strojne opreme. Poskrbimo predvsem za naslednja dela:

 • Izvajamo in vzdržujemo vodovodne inštalacije,
 • Očistimo in odmašimo odtoke s pomočjo kamere in visokotlačnega čistilnika,
 • Vzdržujemo toplotne postaje,
 • Izvajamo, vzdržujemo in opravljamo popravila novih inštalacij pri centralnem ogrevanju,
 • Opravljam tudi ključavničarska dela.

Komunalne storitve

V Iskri vam na področju komunalnih storitev ponujamo celovito storitev na področju urejanja okolice. Ponujamo vam naslednje storitve:

 • Vrtnarske storitve
  Nudimo vam celovito storitev, ki zajema načrtovanje zasaditve zelenic, grmovnic, dreves ter hkrati urejanje in vzdrževanje le-teh.
 • Zimska služba
  V zimskem času vam nudimo preventivno posipanje parkirišč, cestišč in poti za pešce, prav tako pa vam ponujamo tudi pluženje ter odvoz snega.
 • Popravila cestišč
  Pri popravi cestišč vam nudimo manjša popravila cestišč, pomoč pri poškodbi cestišč in pri udarnih jamah.
 • Gradbeno obrtniška dela
  Nudimo vam tudi manjša pleskarska dela in zaščito prostorov pred umazanijo in prahom.