Dosegljivi smo 24/7
strojne storitve 031 606 106
elektro storitve 041 772 833
080-14-11
Vprašanja lahko pošljete na:

Termoenergetika


Program Termoenergetika je vaš partner na področju dobave energentov in optimizaciji porabe le teh. Nudimo vam celovito storitev na področju svetovanja glede optimalne porabe energentov. Pripravimo analizo obstoječega stanja, predlagamo rešitev in  jo implementiramo skupaj z našimi strokovnimi sodelavci.  S pomočjo programa energy management vam omogočamo neposredno spremljanje in upravljanje z energenti v danem trenutku.


Kotlovnice in druga energetska postrojenja

  • Načrtovanje in izvedba
    Postopek prenove poteka na podlagi analize obstoječega stanja kotlovnice, predloga prenove s finančnim ovrednotenjem investicije in prihrankov, ter s samo izvedbo prenove kotlovnice.
  • Dobava
    Današnja tehnologija nam omogoča sočasno proizvodnjo toplotne in električne energije zahvaljujoč procesu imenovanem kogeneracija ali soproizvodnja toplotne ali električne energije.
  • Vzdrževanje
    Z rednim vzdrževanjem in rednimi pregledi kotlovnic lahko predvidimo napake oz. zmanjšamo stroške vzdrževanja.

Dobava toplote

Dobavljamo toploto za ogrevanje industrijskih in poslovnih prostorov. Iz svoje lastne vrtine dobavljamo tudi tehnološko vodo za procese v industriji.

Dobava hladu

Dobavljamo hlad za hlajenje industrijskih in poslovnih prostorov.

Kompresorski zrak

Opravljanje meritev in analiz delovanja kompresorskih postaj.

Učinkovito upravljanje energentov = energy management system

Z lastnim produktom energy management upravljamo z energenti, optimiziramo porabo in jih preko online monitoring sistema spremljamo 24/7.